/Camino
Shirley MacLaine
/Den Niende Indsigt
James Redfield
/Den Tiende Indsigt
James Redfield
/Det hellige blod og den hellige gral
Michael Baigent
Richard Leigh
Henry Lincoln
/Det knuste hjertes visdom
Lars Muhl
/Feltet
Lynne McTaggert
/Glæden ved at være til
Yongey Mingyur Rinpoche
/Gralstrilogien
Lars Muhl
/Helbred Dit Liv
Louise Hay
/Honeymoon Effekten
Bruce H. Lipton
/Intelligente Celler
Bruce H. Lipton
/Jagten på den elvte indsigt
James Redfield
/Johannesvejen
Hans Lyngsgaard.
/Kroppens Hemmelige Sprog
Inna Segal
/Marias lære
Hans Lyngsgaard.
/Troldmandens Lære
Deepak Chopra
/Vejen Hjem
Sonia Choquette
/Wild
Cheryl Strayed
  X  

Camino
Shirley MacLaineEn fantastisk beretning om Shirley MacLaines 800 km lange pilgrimsfærd til fods. Den berømte pilgrimsrejse, folk har foretaget gennem århundrede, kaldes Santiago de Compostela Camino og går gennem Nordspanien. Det siges at Caminoen - vejen - ligger direkte under Mælkevejen og følger bestemte linier, der afspejler energien fra stjernesystemerne over den.
  X  

Vejen Hjem
Sonia ChoquetteLæs Sonia Choquettes fængslende, personlige og dybt spirituelle beretning om sin Camino-vandring og rejse tilbage til sit sande selv

Den succesrige forfatter og spirituelle lærer Sonia Choquette oplevede, at hendes verden fuldstændig faldt fra hinanden, da hun inden for en kort periode pludselig mistede både sin bror og sin far, blev svigtet af kollegaer, hun ellers stolede på, og hendes ægteskab gik i stykker.

På kanten af et sammenbrud får hun en kraftig intuitiv tilskyndelse til at gå Caminoen – den ældgamle spirituelle praksis at tage på pilgrimsvandring – en tur på over 800 km, der strækker sig fra Pyrenæerne i Frankrig til Santiago de Compostela i Spanien.

Vejen hjem er hendes betagende, personlige beretning om sin til tider barske tur på vej tilbage til sig selv og til sand healing, tilgivelse og frihed. Samtidig er bogen utroligt opløftende og munter at læse, fordi hun hudløst ærligt fortæller om sine stradbadser og ikke altid så spirituelle tanker.

Bogen består af to dele: første del, Lektioner i ydmyghed, handler om alt det i hendes liv, der ledte op til beslutningen om at gå Caminoen, samt hendes forberedelser (eller mangel på samme), mens anden del, Healing, beskriver selve vandringen. Og Choquette er den fødte fortæller.

Med sit levende sprog tager hun os med både på sin indre og ydre rejse. Vi kommer helt tæt på alt fra hendes indre dialoger, erkendelser og vigtige møder med andre pilgrimme til hendes smertende fødder i for små vandrestøvler og uventede øjeblikke fyldt med spirituelle velsignelser, humor, skønhed og dyb indsigt.

Vejen hjem er både inspirerende og hjerteåbnende læsning, for selv om vi ikke nødvendigvis har gået Caminoen selv (og måske heller ikke drømmer om det), så er der tidløs visdom i bogen, som vi kan bruge på vores egen rejse i livet.

Sonia Choquettes pilgrimsvandring er måske nok unik, men de ting, hun lærte, er universelle og vedrører os alle – de handler om at se vores egne skyggesider i øjnene, ære vores højeste selv, værne om relationerne til andre – og vigtigheden af at kunne tilgive.

  X  

Gralstrilogien
Lars MuhlGrals-trilogien er den samlede udgivelse af:Seeren fra Andalusien, Magdalene og Gral.

"En af de mest usædvanlige bøger jeghar læst i mine 35 år som forlægger" - Michael Mann, Forlægger, Watkins Publishing.

"Sådan blinker Gud med øjet" - John Cleese, Komiker.

"En ekstraordinær bog, skrevet af et ekstraordinært menneske" - Henry Lincoln, Forfatter til "Helligt Blod, Hellig Gral"

"Denne bog er en dør til en ny verden og et bedre liv" - Par Heidi Kay, Costes
"En af vor tids oplevelses-religiøse klassikere" - Anders Laugesen, Kristeligt Dagblad

"Kompliceret, ja, men tankevækkende" - Lasse Jensen, Journalist og producent

"... et hovedværk i moderne spirituel og esoterisk litteratur. (...) en sand fornøjelse" - Berlingske.

  X  

Det hellige blod og den hellige gral
Michael Baigent
Richard Leigh
Henry Lincoln
Helligt blod, hellig gral har skabt furore verden over. Bogen er en international bestseller og udgjorde Dan Browns vigtigste inspirationskilde, da han skrev ´Da Vinci Mysteriet´. Forfatternes 10-år lange jagt på den hellige gral bragte dem til Frankrig, hvor de afdækkede en fantastisk beretning om politik og tro, myter og intriger. Dette er historien om Tempelridderne, et skjult selskab kaldet Prieuré de Sion, og dets mål om at give den merovingiske blodlinie dens politiske magt tilbage. Hvorfor? Forfatterne af Helligt blod, hellig gral hævder, at deres forskning i den tidlige historie afslører, at Jesus muligvis ikke døde på korset, men giftede sig med Maria Magdalene og blev far til børn med en blodlinie, der fortsat eksisterer, samt at kristendommens bedst bevogtede hemmelighed blev opdaget på pergamenter i Sydfrankrig for over hundrede år siden. Så revolutionerende, så original og så overbevisende, at det vil røre ved selv de mest sejlivede kristne dogmer. Forfatterne ønsker hverken at kompromittere eller nedværdige Kristus, men at tilbyde et andet og mere fuldstændigt perspektiv af Jesus som Guds inkarnation i mennesket
  X  

Den Niende Indsigt
James Redfield"Den NiendeIindsigt" er en interessant og lærerig roman, der får dig til at stille spørgsmålstegn ved tilværelsen og som giver dig en fantastisk historie.

Ni indsigter er nedskrevet i et gammelt manuskript, som befinder sig i Peru. Men ikke alle er lige tilfredse med det sprituelle manuskript, og stærke kræfter vil gøre alt for at skaffe det af vejen. Hovedpersonen må igennem en lang og farefuld rejse, for at erfare indsigterne én efter én og redde manuskriptet.

  X  

Den Tiende Indsigt
James RedfieldJames Redfields første bog DEN NIENDE INDSIGT har haft en overvældende indflydelse på hundredtusinder af mennesker verden over.I DEN TIENDE INDSIGT fortsætter eventyret. Charlene, veninden, der først fik færten af manuskriptet i Perus regnskove, er pludselig forsvundet i en forunderlig dal i Appalacherne i Nordamerika.På sin vej mod målet må han endnu en gang gennem forskellige forhindringer, møder og hændelser. Herved erfarer han intuitionens fulde omfang, såsom visioner af andre dimensioner, erindringer om tidligere liv, fødslen og – ikke mindst – efterlivets dimension, der indeholder fuldkommen kærlighed og viden om menneskehedens skæbne. Tilbage i den forunderlige dal oplever han menneskets frygt for, at fremtiden vil true jordens spirituelle genfødsel. Og i kampen mod frygten er våbnene at følge sin intuition, udnytte synkroniciteten og bruge visualiseringens kraft.”DEN TIENDE INDSIGT er en storslået vision af, hvordan vi kan løfte en positiv fremtid for planeten. - Bibliotekernes lektørudtalelse ”I sin åndelige forbindelse et meget flot værk. – Vesterbros radio ”DEN TIENDE INDSIGT er en rigtig spændende bog, der godt kan læses, selv om man ikke har læst DEN NIENDE INDSIGT, og selv om man ikke nødvendigvis er interesseret i det spirituelle.
  X  

Jagten på den elvte indsigt
James RedfieldSamfundet Shambhala ligger i Tibets fjerne sneklædte bjergegne. Her findes viden, der i århundreder er blevet holdt hemmelig samt en indsigt, som kan få dybtgående indflydelse på, hvordan vi hver især lever vores liv. Rejsen mod Shambhala giver mulighed for at få udvidet sin verden og få indsigt til at kanalisere sine tanker og ønsker ind i en dynamisk kraft, som vil hjælpe den enkelte til at befri sit eget liv, forbedre andres og aktivt forandre verden.
  X  

Troldmandens Lære
Deepak ChopraTyve lektioner i at ændre den måde, hvorpå vi sanser og opfatter verdenen, så vi bliver i stand til at åbne os for de åndelige dimensioner og dermed få fri adgang til universets kraftkilde.
  X  

Helbred Dit Liv
Louise HayUdgangspunktet for Hays sygdomsfortolkning er, at vi er født perfekte, og som spæde ved vi det og opfører os derefter. Denne oprindelige, ubesmittede og vidunderlige tilstand varer imidlertid ikke ved. Opvæksten kaster os ud af Paradis.

Af voksne, der er ulykkelige eller bange, fyldt med vrede eller skyldfølelse, lærer vi negative ting om os selv og verden. Vi indoptager det negative i os og lader det forme vore tanker og dermed vores fremtid, fordi det ifølge Hay forholder sig sådan, at Det, vi sender ud, får vi tilbage. Det er vore tanker, meninger og opfattelser, der skaber vort liv. Det gælder alt og ikke mindst sygdom.

Hay har fundet ud af, at fire tankemønstre udløser de fleste af kroppens sygdomme. Det drejer sig om kritik, vrede, irritation og skyldfølelse. Kernen i Hays bøger består af en liste over, hvilke korrespondancer der består mellem tankemønstre og kropslige sygdomme.

De negative tankemønstre har fælles kulturelle træk. Den manglende egenkærlighed og anerkendelse af eget værd, som skabes gennem opvækst og opdragelse, er fælles byrde. Men vi vælger og udformer hver især den variant af selvfornægtelse, som er den specifikke individuelle årsag til vores sygdom. Sygdom er et individuelt fænomen, der manifesterer og udtrykker den enkeltes destruktive tankemønstre.

Hay lægger således i sin forståelse af årsagen til sygdom vægten på opvækstens og opdragelsens syndefald. Dette syndefald er imidlertid ikke irreversibelt. Vi kan lægge fortiden bag os og vende tilbage til det spæde barns paradisiske tilstand. Vi kan vælge at bryde kæden af arvesynd ved at gøre os til herrer over egne tankemønstre i stedet for at fortsætte som slaver af dem.

Helbredelse af enhver sygdom er således mulig i Hays univers og ikke nok med det. Det perfekte liv er muligt. Vi kan omprogrammere os selv, sådan at sygdom og ulykker ikke vil ramme os, men livet i stedet vil opfylde ethvert ønske, vi måtte have. Hvis vi elsker os selv tilstrækkeligt, tager universet sig kærligt af os nu og til evig tid.

Ligesom i tidligere tiders selvhjælps­litteratur er en syndefaldsmyte kernen i Louise Hays sygdomsfortolkning. Myten er hos Hay en romantisk fortolkning af psykoanalysens forståelse af kulturens byrde.

For Hay er den selvbegrænsning og selvundertrykkelse, som Freud og den traditionelle psykoanalyse anså for en samfundsmæssig nødvendighed, stadig virksom, men aldeles unødvendig.

Hay forbinder ikke byrden med hverken kultur eller samfund, men fokuserer alene på byrdens individuelle og personlige konsekvenser, sådan som hun ser dem manifesteret ikke mindst i sygdom.

Samtidig er det i Hays optik fuldt ud muligt at frigøre sig fra kulturens og opdragelsens byrde. Mennesket kan komme ind i Paradisets have igen, fordi synden ikke er medfødt og derfor kan aflæres. Den enkelte indeholder en autentisk og god kerne, som stammer fra før syndefaldet, fra før kulturens undertrykkelse og programmering sætter ind, og den enkelte kan finde tilbage til den kerne, som al lykke og al sundhed udgår fra og med udgangspunkt heri skabe en lykkelig fremtid. Midlet er at tage magten over sig selv og sin fortid.

En syndefaldsmyte udgør altså stadig den overordnede ramme, som sygdom indskrives i, men den har på afgørende punkter ændret karakter. I tidligere tiders selvhjælpslitteratur forankres sygdomsfortolkningen i Det Gamle Testamentes syndefaldmyte, og den synd, der skaber fundamentet for sygdom, er egenkærlighed og den stræben efter tilfredsstillelse af egne behov, som følger heraf.

Denne synd er almenmenneskelig og kollektiv. Louise Hay taler ikke om synd og slet ikke i traditionel religiøs forstand, hvor synd betegner det forhold, at mennesket overtræder en lov eller et bud givet af Gud.

Der er i Hays univers ingen Gud, der har givet en lov eller et påbud, som mennesket synder ved at overtræde. Synden angår ikke længere lovover-trædelser i forhold til ydre instanser Gud eller næsten. Man synder mod sig selv.

Ens destruktive tankemønstre bærer så at sige straffen i sig selv og manifesterer sig i sygdom. Synden er verdsliggjort, og dens fundament er ikke længere kollektivt og religiøst, men individuelt og psykologisk. I denne forstand kan man tale om, at synd er årsag til sygdom hos Hay.

Samtidig er perspektivet skiftet i synet på, om og i hvilken udstrækning det er menneskeligt muligt at gøre op med synden og leve i overensstemmelse med Guds bud eller hos Hay i overensstemmelse med Den universelle Intelligens lovmæssigheder. I Hays optik kan det himmelske Jerusalem ligesom for eksempel i den kommunistiske eskatologi realiseres på jorden. Den enkelte kan ved egen hjælp ryste synden af sig én gang for alle og med disciplineret viljesmæssig indsats afholde sig fra synden og forme sit liv, så det bringer lykke i enhver henseende herunder også helbredelse fra sygdom.

Samme optimisme findes ikke i den kristne syndefaldsmyte. Her er syndefaldet irreversibelt. Mennesket er omfattet af en arvesynd, der knytter sig til selve det at være menneske. Synden bunder i almen og evig menneskelig svaghed, som man livet igennem kan kæmpe mod, men som man aldrig vil kunne frigøre sig fra. Man kan stræbe, men vil aldrig nå frem.

Der er i den traditionelle forestilling om arvesynden en nåde og en solidari-tet over for menneskelig skrøbelighed og vore stærkt begrænsede evner til at gøre det gode og rigtige, som moderne mennesker tilsyneladende ikke læn-gere mener at have behov for, hvis man skal tro Louise Hay og hendes oplagstal.

I Hays optik kan den enkelte udrydde sin egen syndighed, og bliver derigennem frit stillet i forhold til at forme sin fortid, nutid og fremtid og således helbrede ikke bare sin krop, men hele sit liv.

Det, at en kollektiv og religiøs fortolkningsramme for livets store og ukontrollerbare begivenheder ikke mere er givet, betyder altså ikke, at moderne, sekulariserede mennesker i forbindelse med fortolkning af sygdom alene vender sig mod lægevidenskaben og dens biomedicinske forståelsesramme og fortolker sygdom som en organrelateret fejlfunktion eller en kendt eller endnu ukendt årsagsrelation på det fysiologiske niveau.

Lægevidenskabens og hele naturvidenskabens fokus på spørgsmålet om hvordan og mangel på kapacitet i forhold til spørgsmålene om hvorfor gør den lige så utilfredsstillende som svar på spørgsmålet om lidelse, som den altid har været.

Derfor findes der stadig i selvhjælpslitteraturen en moralsk fortolkningsramme, der skaber mening og orden i sygdom, og som betyder, at sygdom stadig er en metafor for synd ikke i religiøs, men nu i psykologisk forstand.

  X  

Kroppens Hemmelige Sprog
Inna Segal

Unik håndbog og praktisk guide til healing! Forfatteren Inna Segal dykker dybt ned i de tanker, følelser og energimæssige årsager der er til, at vi bliver syge - og guider os trin for trin tilbage til en tilstand af naturlig sundhed


Husker du Louise Hays gamle klassiker Helbred dit liv? En bog, der siden 1980'erne er blevet solgt i over 35 millioner eksemplarer verden over. Bogen handler om, hvilke negative tanker og følelser, der påvirker bestemte dele af kroppen og gør os syge. Og hvordan vi ved at ændre de uhensigtsmæssige mønstre kan manifestere et nyt og sundere liv.

Nu er der endelig kommet en værdig arvtager til Hays bestseller! I Kroppens hemmelige sprog undersøger forfatteren Inna Segal de mentale, følelsesmæssige og energetiske årsager til, at vi bliver syge. For vores krop spejler vores sind, og negative overbevisninger og destruktive følelser som vrede, frygt, jalousi og håbløshed kan påvirke vores sundhed.

I bogen fortæller Segal indgående, hvordan vi kan lære at afkode kroppens signaler samt genkende og forløse usunde følelser. Og hun præsenterer en imponerende A-Å liste over 344 sygdomme og ubalancer, deres mulige bagvedliggende årsager samt forslag til, hvordan vi kan arbejde med dem for at genskabe en tilstand af optimal sundhed. Det handler i høj grad om at lytte til kroppens egen iboende intelligens og skabe kontakt til vores indre visdom.

Kroppens hemmelige sprog er således både en praktisk guide til healing og sundhed - fuld af enkle øvelser - og et unikt opslagsværk, som kan bruges ved enhver tænkelig sygdom eller ubalance. Inna Segal, der er russisk født, opdagede selv kroppens selvhelbredende kraft, efter at hun sammen med sin familie emigrerede til Australien og fik svære helbredsproblemer, som hun kurerede sig selv for. Hun opdagede, at hun har en fænomenal evne til intuitivt at aflæse sygdomme og blokeringer i kroppen og dermed forklare, hvad der på et dybere plan foregår, og hun begyndte at guide folk gennem en selvhealingsproces.

Hun har i mange år nu arbejdet med klienter og holdt kurser rundt omkring i hele verden, og bogen vidner da også om hendes dybe indsigt og omfattende forståelse for sammenhængen mellem vores krop, tanker og følelser, og hvordan vi kan helbrede os selv indefra.

Kroppens hemmelige sprog er yderst relevant for alle - både behandlere, sygdomsramte og andre, der ønsker at vedblive med at være sunde og raske og forøge deres velvære og vitalitet. Det er med andre ord ikke nødvendigt at være syg for at få glæde af oplysningerne i bogen. Du kan bruge øvelserne og de mange praktiske tips til yderligere at forbedre dit helbred og velbefindende samt til at opnå en bedre intuition og kontakt med dig selv. Du kan fx arbejde på at rense dit nervesystem, så du kommer til at føle dig bedre i balance og mere fredfyldt. Du kan også arbejde med følelser som kærlighed og lykke eller styrke immunforsvaret ved at arbejde på hypofysen og hormonerne.

Der er mange veje til healing, når vi først begynder at lytte til kroppen og følelserne og ikke udelukkende lever i hovedet og tankerne. For kroppen er en gave. Den viser os, hvad der rører sig i vores liv. Og når vi forbinder os med dens visdom og åbner hjertet, vil vi helt automatisk vende tilbage til vores naturlige tilstand af sundhed - og til glæde, medfølelse, klarhed og kærlighed.

Inna Segals inspirerende og lettilgængelige guide rammer præcist og viser, hvordan vi atter kan blive strålende sunde i krop og sjæl.

  X  

Intelligente Celler
Bruce H. Lipton

De gamle meditationsmestre har altid vidst det. Nu har videnskaben bevist det: Vores tanker styrer vores celler og dermed vores liv.


I Intelligente celler afdækker den internationalt anerkendte cellebiolog, Bruce Lipton, på fascinerende vis det længe savnede forbindelsesled mellem stof og bevidsthed, dvs. hvordan vores tanker påvirker vores celler. Han har i mere end 20 år forsket i, hvordan celler modtager og behandler information, og i bogen formidler han denne nye videnskab, kaldet epigenetik, på seriøs, humoristisk og tilgængelig vis.

Bruce Liptons forskning viser, at gener og dna ikke, som tidligere antaget, styrer vores biologi; dna bliver i stedet styret af signaler uden for cellen, dvs. det indre miljø, vi selv skaber med vores tanker - positive som negative - og de følelser, der opstår som resultat af tankerne. Med andre ord spiller vores tanker en afgørende rolle for kroppens celler og dermed for vores sundhed og helbred, og det betyder også, at vi ved at ændre vores underbevidste og begrænsende overbevisninger om os selv kan ændre vores biologi.

Intelligente celler er et banebrydende værk med et banebrydende budskab, fordi den etablerede lægevidenskab normalt opfatter menneskekroppen som en biokemisk maskine, hvor man er offer for sine gener og bare kan håbe på, at man har været heldig i "lotteriet". Tværtimod siger Lipton og andre forskere inden for den nyere biologi, at det nu er videnskabeligt bevist, at det er bevidstheden, der styrer kroppen. En viden, som meditationsmestre, åndelige lærere og spirituelt interesserede altid har delt, mens som nu kan dokumenteres og derved åbne dørene til en ny og revolutionerende forståelse af tankens enorme kraft.

Bruce Liptons forskning har også ændret hans eget personlige liv. I bogen fortæller han, at han tidligere fejlagtigt troede, at han var dømt til et særligt ulykkeligt liv, indtil han forstod, at der fandtes en videnskabelig metode til at føre ham fra sin rolle som det evige offer til sin nye rolle som medskaber af sin skæbne. I dag tror han på, at vi alle har en udødelig sjæl, og han har oplevet, at hans helbred er blevet styrket, og at kvaliteten af hans daglige liv er blevet væsentlig øget.

Nu kan cellebiologi jo ellers godt lyde tørt og kedeligt, men Intelligente celler er dybt fascinerende og inspirerende læsning, og bogen roses da også af mange for at formidle et svært tilgængeligt stof på en enkel måde, med brug af illustrationer og tegninger og krydret med eksempler fra hverdagen. Lipton giver os ny viden om os selv, og denne viden giver os større muligheder for at tage styringen med vores liv.

Som han skriver i forordet: Det er mit oprindelige håb, at du vil opdage, at mange af de overbevisninger, der styrer dit liv, er falske og begrænser dig, og at du vil blive inspireret til at ændre disse overbevisninger.

Ved at forstå, hvordan vores celler reagerer på vores tanker og det, vi opfatter gennem sanserne, får vi anvist en vej til større personlig styrke. De indsigter, vi får gennem den nye biologi, åbner for de mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof.

  X  

Feltet
Lynne McTaggert

Banebrydende bog om virkelighedens sande natur! Lynne McTaggart har samlet den nyeste viden, som forskere over hele verden nu bekræfter: På dybeste plan er vi alle forbundet med hinanden. Alt i universet består af ét intelligent vibrende kraftfelt, som reagerer på vores tanker og intentioner.


Mystikere og spirituelle mestre har i årtusinder hævdet, at alt i universet hænger sammen, men det er først i nyere tid, at videnskaben for alvor er begyndt at interessere sig for et sådant verdenssyn.

I Feltet tager forfatter og journalist Lynne McTaggart os med på en opdagelsesrejse i denne nyeste videnskab. Hun har rejst rundt i hele verden og gentagne gange interviewet nogle af de mest ansete forskere, hvis teorier og eksperimenter understøtter ideen om, at hele vores univers hviler på et hav af duvende energi - ét eneste kæmpemæssigt kraftfelt, som vi alle er en del af, og som vi kan påvirke ved hjælp af vores tanker og intentioner.

Bogen er fyldt med detaljerede beskrivelser af fascinerende og tankevækkende eksperimenter, nogle udført af regeringer i al hemmelighed, der udforsker bevidsthed, tankens kraft og subtile energifelter og giver en forklaring på, hvorfor fænomener som telepati, psykiske evner, healing og homøopati virker. McTaggart kommer desuden ind på, hvordan videnskaben er begyndt at bevise 'mirakler' og det, der tidligere er blevet opfattet som overnaturligt.

Trods sit faglige indhold er Feltet særdeles læsevenlig og klar, hvilket gør bogen ret unik, fordi den binder videnskab og spiritualitet sammen, så alle kan være med. Lynne McTaggart har vundet priser for sin formidable evne til at formidle svært tilgængeligt stof og forvandle det til praktisk forståelighed og anvendelighed. Og internationalt er hun en højt respekteret autoritet inden for videnskaben om spiritualitet.

Hendes bog er oversat til 14 sprog og har opnået bestsellerstatus. Den har inspireret i titusindvis af mennesker verden over og fået mange rosende ord med på vejen af nogle af de fremmeste spirituelle lærere og ledere, videnskabsmænd og forfattere, der beskriver den med ord som skelsættende, banebrydende og ekstraordinær.

Feltet er da også en ret enestående bog, der vil appellere bredt til alle, der interesserer sig for spiritualitet og livets dybere sammenhænge, og som søger at forstå, ikke blot hvordan vores bevidsthed hænger sammen med vores krop, men hvordan vi alle er indbyrdes forbundet.

Bogen giver et fantastisk overblik over de nye paradigmer, der kan vise sig at have vidtrækkende konsekvenser for, hvordan vi opfatter verden og os selv og hele vores måde at leve på. Lynne McTaggarts vigtige bog peger i retning af en radikal ny forståelse af universet og livet. Som Bruce Lipton, forfatter til bestselleren Intelligente celler har udtrykt det: "Lynne McTaggarts særdeles læseværdige bog er fyldt med nye, spændende og optimistiske indsigter, som vil forandre livet på denne klode."

  X  

Honeymoon Effekten
Bruce H. Lipton

Bestsellerforfatter Bruce H. Lipton er tilbage med en tankevækkende bog - denne gang om kærlighed, personlig såvel som global. Hvad sker der i os og med os, når vi oplever stærke positive følelser? Og hvordan kan vi bevare tilstanden af lyksalighed og passion hele livet igennem?


Tænk tilbage på de mest euforiske øjeblikke i dit liv, øjeblikke, hvor du var fyldt op af lykke, passion og overskud.

Tænk på de gange, hvor du har følt dig allermest i flow. Eller tænk på den mest storslåede kærlighedsaffære, du har oplevet - den, som gjorde dig forelsket til op over begge ører, og som gav dig uendelig meget energi til din rådighed. Varede tilstanden ved?

Næppe, hvis du er, som folk er flest. Men sådan behøver det faktisk ikke være.

Lyst til livet Bruce H. Lipton, der er cellebiolog og forfatter og kendt verden over for sin evne til at bygge bro mellem videnskab og spiritualitet, beskriver i Honeymoon-effekten, hvordan vi kan fortsætte med at opleve livet med intens livskraft og hver dag vågne op til en ny dag, der føles så fantastisk, at vi springer ud af sengen, fuld af glæde og lyst til livet. Denne tilstand, som han kalder for Honeymoon-effekten, er nemlig hverken en tilfældighed eller en illusion. Det er noget, vi selv skaber. Men vores begrænsende overbevisninger forhindrer os oftest i at holde fast i tilstanden.

Sind og hjerte I bogen giver han opskriften på, hvordan vi kan omforme vores underbevidste programmering, forvandle vores mest grundlæggende mønstre og genvinde Honeymoon-effekten i alle livets forhold, både i relationen til os selv, vores partner og andre.

Lipton forbinder på elegant og letforståelig vis kvantefysik, biokemi, psykologi, mindfulness og spiritualitet og skriver også åbent og ærligt om sine egne personlige erfaringer. Han har en fantastisk evne til at kombinere sind og hjerte, videnskab og åndelighed, så alle kan være med. Han gør det med varme, nærvær og en glæde, der lyser ud af hver eneste side i bogen.

Healing af planeten Lipton er foregangsmand for den nye tids videnskab, som inddrager det hele menneske, og han bruger dens principper til at oplyse og forklare os alle om den kærlighed, vi altid har ønsket os, og opmuntre os til at manifestere den. Som han skriver i bogen: Hvis vi bruger de 50 billioner celler, der lever harmonisk i enhver sund og rask krop som model, kan vi skabe Honeymoon-effekten ikke bare i os selv og i vores relationer, men vi kan også skabe en superorganisme, kaldet menneskeheden, der kan heale vores planet og bringe himlen ned på jorden!

  X  

Det knuste hjertes visdom
Lars Muhl

For totusind år siden underviste Jesus og Maria Magdalene i en hemmelig lære, som gennem tiden kun er blevet åbenbaret i brudstykker. Lars Muhl har på baggrund af mange års esoteriske studier samlet deres smukke visdom om det hele menneske.


Et nyfødt menneske er en Gral fyldt med den lifligste stilhed. Men hurtigt fyldes Gralsbægeret med larm og lektier. For kun sådan kan mennesket inkarnere. Der kommer et tidspunkt, midtvejs i livet, hvor larmen bliver uudholdelig, og lektierne har forvandlet sig til løgn. Da må Gralsbægeret tømmes, for at det igen kan fyldes med stilhedens livgivende nektar.

Citatet er fra Det knuste hjertes visdom, der er en dyb og meget autentisk bog og resultatet af Lars Muhls mangeårige studier af forskellige esoteriske skrifter og tekster.

Den indeholder en gammel visdomslære, som med jævne mellemrum er blevet åbenbaret i brudstykker og spredte glimt, men som aldrig før har været samlet ét sted - nemlig den hemmelige lære, som Yeshua Nazaræeren og Mariam Magdalene (Jesus og Maria Magdalene) underviste i for totusind år siden, og som handler om det hele menneske.

Bogen er skøn og opløftende af læse; og fuld af hjerteenergi. Den indeholder en række uddrag og citater samt Lars Muhls egne indsigter og tolkninger omkring emnet, farveillustreret med meditative motiver af bl.a. Peter Fich.

Efterhånden som man læser, åbenbares en livsfilosofi om hjertets lære, som er dyb i al sin enkelhed. Smuk visdom i en smuk bog.

En del af overskuddet fra salget af bogen går til hjælpeorganisationen Hearts & Hands, som Lars Muhl er initiativtager til og formand for. Organisationen er en non-profit sammenslutning af healere, der hjælper mennesker gennem livskriser af enhver art og arbejder for fred, individuelt som globalt.

  X  

Glæden ved at være til
Yongey Mingyur Rinpoche

Begrebsmæssig viden er ikke nok ... man er nødt til at have den overbevisning, som kommer af personlig erfaring. - Den niende Gyalwang Karmapa


Glæden ved at være til er en vidunderlig mild bog om sammenhængen mellem meditation og livsglæde. Hvis vi virkelig ønsker at opleve en varig følelse af fred og tilfredshed, er vi nødt til at lære sindet hvile. Kun når vi lader det altid aktive sind slappe af, kan dets naturlige egenskaber, som er fred og stilhed, åbenbare sig.

Bogen er en dybt forgrenet lære i meditation som en daglig praksis for det moderne menneske: Tag et lille skridt ad gangen, vær venlig mod dig selv og mediter kortvarigt flere gange om dagen. "Dråbe for dråbe, bliver en kop fyldt" som det står i de gamle tekster.

I tusindvis af år har buddhistiske munke vidst, at vi kan opnå balance, ro og livsglæde gennem meditation. Nyere hjerneforskning, foretaget på buddhistiske munke, har nu ført videnskabeligt bevis for, at meditation ændrer hjernens strukturer og neuroner, så vi bliver mere lykkelige. Denne forskning er et fornemt møde mellem buddhistisk og vestlig tankegang.

Buddhismen er meget pragmatisk; den går ud på at gøre ting, som fremkalder klarhed, lykke og selvtillid, og undgå ting, som provokerer angst, håbløshed og frygt. Det handler ikke så meget om at ændre tanker eller adfærd, men om at forstå, at uanset hvad man tænker om de omstændigheder, der definerer ens liv, er man allerede god, hel og fuldkommen.

Som led i forskningen har man målt på en lille gruppe meditationsmestre, der mediterede på medfølelse, og fundet, at deres neurale aktivitet i hjernens center for lykke øgedes brat med 7-800 % i forhold til de almindelige deltagere, hvis aktivitet øgedes med 10-15 % ved samme forsøg.

En af testpersonerne i den banebrydende forskning er Yongey Mingyur Rinpoche. Han ved af egen erfaring, at meditation kan forandre hjernen. Som barn led han i flere år af svære anfald af panikangst, som han overvandt gennem intensiv meditation. Mingyur er søn af Tulku Urgyen Rinpoche (kendt som Jes Bertelsens læremester). Mingyur er i besiddelse af stor erfaret viden, en praktisk tilgang til menneskesindet og en lethed og humor, som gør ham til en sjælden god formidler af et ellers svært tilgængeligt stof - her serveret dels som personlig beretning og gode historier, dels som redskaber, som kan bruges af enhver, der ønsker at forbedre deres lykketilstand og erhverve viden om sindets væsen.

Bogen falder i tre dele. Første del, Grundlaget, handler om lykke, klarhed og medfølelse og fortæller, at det, for virkelig at fatte meditationens goder, er nødvendigt, at forstå hvordan sindet arbejder, og hvordan vi kan få det til at arbejde for os og ikke imod os. Her forklares de forskellige dele af hjernen og deres funktion, og der redegøres for det førnævnte videnskabelige samarbejde.

I anden del, Vejen, giver Mingyur detaljerede instruktioner om forskellige meditationsmetoder. Nemme at forstå, nemme at anvende. Han er dog langt mere optaget af resultaterne end af metoderne, og det er befriende.

Tredje del, Frugten, er ganske enkelt en opsamling og uddybning af de fordele der er ved at meditere.

Selv hvis man ikke ønsker at opøve en egentlig daglig meditationspraksis, er der meget at hente i bogen, f.eks. om de overbevisninger, der hindrer os i at opnå lykke. Vi er vokset op med en dualistisk tankegang: mig/ dem, os selv/andre, min/din, have/ikke have, godt/ondt. Når vi tænker i disse termer, er vi bundet af begrænsninger. Det er vanetænkning og kan heldigvis, som alle andre vaner, ændres. Der er grundlæggende to årsager til vores problemer: tilknytning og modvilje. Vi bliver knyttet til den måde, vi ønsker tingene skal være på, og vi har en modvilje mod forandringer - i denne sammenhæng er et afsnit om virkelighed og opfattelse til stor hjælp og indsigt.

Glæden ved at være til er en bog man tager frem igen og igen, fordi den har så meget at byde på - og i flere omgange. Når man først har indarbejdet små meditative pauser i sin hverdag, vil teksten tale til en med fornyet kraft og uddybende synsvinkler.

  X  

Wild
Cheryl Strayed

- en fortælling om at fare vild og finde sig selv igen.

Filmen "Wild" er udkommet på DVD, 23/7-2015Den unge forfatter har mistet sin mor, ægteskabet smuldrer, og hun er begyndt at tage heroin. Impulsivt kaster hun sig ud i en ekstremt krævende vandring, som skal blive hendes redning.

”Jeg anbragte mig med ryggen mod oppakningen, fik krænget armene ind under skulderstropperne og lukkede spændet foran på brystet. Så tog jeg en dyb indånding og begyndte at gynge fem og tilbage for at få en slags fremdrift, indtil jeg med opbydelsen af alle mine kræfter endelig fik kastet mig fremover og kom op på alle fire.”

Jeg-fortælleren er Cheryl Strayed og rygsækken, som hun kalder Monster, indeholder hele hendes verden i de godt 100 dage, hun vandrer på Stillehavruten. Som 25-årig var Cheryl Strayed ved at blive skilt fra en mand, som hun egentlig stadig elskede, hun havde tilfældige jobs som servitrice, hendes mor var død et par år tidligere, hun eksperimenterede med stoffer og var i det hele taget ulykkelig og skrupforvirret.

En dag var hun ved at købe noget i en forretning med friluftsudstyr, og mens hun stod i kø, fik hun tilfældigt øje på en bog med titlen ’The Pacific Crest Trail, volume 1’. Bogen er en beskrivelse af en vandrerute, som går fra den mexicanske grænse i syd til grænsen mod Canada i nord gennem ødemark, ørken og i bjerge. Hun besluttede sig for, at selv om hun overhovedet ikke havde nogen erfaring som vandrer, ville hun forsøge at gå en del af den, cirka 4700 km. lange strækning, Hvorfor? Hun siger selv, at hun ikke havde noget at miste ved at give det en chance, hun ville væk fra sit gamle liv og starte på ny.

Cheryl Strayed starter på vandreturen, totalt uforberedt og med en alt for tung rygsæk, men på trods af for små vandrestøvler, ødelagte fødder, usædvanligt meget sne i bjergene og møder med klapperslanger lykkes det hende at nå frem til Gudernes Bro. Hun fortæller levende om sin tur, om strabadserne og de mennesker, hun møder, men også om alle de tanker hun gør sig undervejs om sit liv og især om sin mor, og da hun når sit mål, er hun klar til en ny begyndelse.

’Wild’ er en fortælling om at fare vild og at finde sig selv igen. Cheryl Strayed er en god fortæller, og hun formår at gøre sine overvejelser og tanker interessante og almengyldige, uden at det bliver alt for selvsmagende. Der er planer om at filmatisere bogen, og jeg er sikker på, at det vil blive en flot film at se på, da vandreturen går igennem flotte landskaber, men det bliver mere spændende at se, hvordan filmen vil skildre Cheryls tanker og refleksioner over sit liv.

  X  

Marias lære
Hans Lyngsgaard.En jordnær arkitekt fra Skanderborg får uventet nogle åbenbaringer, som i 2004 bringer ham til at gennemføre en vandring fra Bingen ved Frankfurt til Efesos i Tyrkiet med Jomfru Maria som indre rejseguide. Han følger en rute, som Maria efter sigende selv har gået, og som hun beder ham følge for dermed at åbne en ny pilgrimsrute gennem Europa. Indimellem optræder opgør med mindre venlige åndelige kræfter og Hans Lyngsgård sættes undervejs på stadige prøvelser, som tester og udvikler hans engagement som pilgrim. Bogen er formet som en usædvanlig - jordisk som åndelig - rejsebeskrivelse i en stadig dialog med Maria, som ofte citeres, men der er også møder med bl.a. Sankt Mikael, Frans af Assisi, elverfolk og naturånder.
  X  

Johannesvejen
Hans Lyngsgaard.JOHANNESVEJEN beretter om en ny pilgrimsrejse og er en fortsættelse af Marias lære, hvor Hans Lyngsgaard fulgte et indre kald og sammen med Maria gik ad de veje gennem Europa, hun engang menes at have tilbagelagt. Denne gang kommer henvendelsen fra disciplen Johannes og forfatteren inviteres til at følge ham på nogle rejser på forskellige græske øer og til Israel. Johannes menes selv at have fortaget disse rejser, så man kan opfatte beretningerne som historiske glimt fra Johannes liv. Men bogen beskriver også en udviklingsvej, hvor forfatteren kommer i lære hos Johannes og trin for trin bliver introduceret til det at være discipel gennem udfordringer og selverkendelse. Bogen er illustreret med vignetter fra de steder, hvor vandringerne foregår.