KIROSOMATRI.


    Foto, Nina Lemvigh-müller

Kirosomatri er en behandlingsform, jeg har udviklet fra sin spæde begyndelse i 1996, hvor grundlaget var en holistisk forståelsesramme og filosofi der stammer fra de gamle grækere og romere.

Teorien og hensigten var at befri nerver, der af forskellige årsager blev klemt, hvilket man mente var årsag til fysiske, organiske og psykiske lidelser. Denne logiske tankegang er blevet bekræftet af nutidige forskere.

Behandlingen dengang var hovedsagelig knogle- og muskelmobilisering, centreret omkring rygsøjlen.

Gennem de mange behandlinger jeg har foretaget, er min forståelsesramme blevet udvidet til der hvor jeg er i dag, nemlig at der er en nøje sammenhæng mellem den fysiske krop, det psykiske/følelsesmæssige og det biokemiske, med en overbevidsthed, der styrer retningen i vores liv og danner kontakten til det Guddommelige, Spirituelle, og en underbevidsthed der igennem livet, indlærer og gemmer alle indtryk fra interaktionen med omverdenen og som i stor udstrækning styrer vores adfærd, tanker og følelser.

Ud fra den forståelsesramme må sundhed bero på en nøje afstemt balance mellem kroppen, følelserne og biokemien, altså hvordan vi bruger kroppen, hvad vi siger, tænker og føler, samt hvad vi biokemisk udsættes for gennem vores mad og alle de forskellige påvirkninger vi får fra det omgivende miljø.

Behandlingen i dag er stadig knogle- og muskelmobilisering, men hvor jeg undersøger hele skelettet og arbejder med massage, ledfrigørelse, mobilisering og muskelstræk, hele tiden med respekt for musklernes begrænsning, derved virker behandlingen frigørende for indlejrede traumer. Undervejs fortæller jeg om de følelser og traumer, der ”gemmer” sig i musklerne, foreslår ændringer omkring livsførelse, kost, arbejdsstillinger mm. Hvis der under behandlingen viser sig fastlåste følelser og traumer, der medfører en for patienten uhensigtsmæssig adfærd, henviser jeg til organisk krops- og psykoterapeut Lise Jørgensen, der har samme forståelsesramme som jeg, idet vores erfaring viser, det er rigtig godt at arbejde med begge tilgange.

Erfaringen viser at funktionsforstyrrelser i specielt ryggens og kraniets led kan medføre en lang række dysfunktioner, bl.a. luftvejsproblemer, øreproblemer, svimmelhed, hukommelsesbesvær, hormonelle ubalancer, hjerte- og kredsløbsforstyrrelser, psykiske ubalancer og meget andet.

Behandlingen foregår med mine hænder som det vigtigste arbejdsredskab og som hovedregel med patienten fuldt påklædt.