Logo
 
 
 

Jeg kan pt. ikke tage nye patienter, heller ikke om torsdagen i den åbne konsultation.

Min kollega Nikoline Woller, der dagligt er i klinikken, kan stadig tage nye. Hun kan kontaktes på tlf.: 61278830

 

Søren Winkel

Kirosomater
Urteterapeut


    Foto, Nina Lemvigh-müller

Jeg er født i 1952. Blev i 1972 udlært som automekaniker og har i mange år beskæftiget mig med reparation og konstruktion af mange former for maskineri og har herved erhvervet stor erfaring med mekanisk bevægelse, kraftoverføring, signaloverføring og kemi. Denne erfaring, tilført viden om anatomi og fysiologi, samt min evne til at "se" knogler, led, muskler og organer, var grundlaget for  i 1996 at begynde behandling med muskel- og knoglemanipulation, der nu er udviklet til Kirosomatri. Jeg ajourfører og udbygger min viden og erfaring løbende, ved deltagelse i foredrag og kurser og har, ud over en del erfaring, som du kan danne dig et indtryk af ved at surfe rundt på siderne, en uddannelse som Medicinsk urteterapeut.

Ved siden af mit virke som behandler, kommer jeg gerne ud til virksomheder, institutioner, foreninger og andre og holder foredrag, workshops, diskussionsaftener mm.

 

KVAKSALVER/klinik

 

 

Klinikken er indrettet i de tidligere driftbygninger, på et husmandssted beliggende i den smukke egn, ca. 1 km. udenfor den lille landsby Skuderløse, ca. 10 km. fra Haslev og 13 km. fra Næstved. Landbruget, som aktiv, blev her nedlagt for omkring 30 år siden, hvor jorden blev solgt fra og en keramiker indrettede værksted. Fra gammel tid har huset heddet ”Kørnerhuset”, det har noget med ølbrygning at gøre. Jeg købte ejendommen i 1994 og bor på stedet.

 

 

KIROSOMATRI.


    Foto, Nina Lemvigh-müller

Kirosomatri er en behandlingsform, jeg har udviklet fra sin spæde begyndelse i 1996, hvor grundlaget var en holistisk forståelsesramme og filosofi der stammer fra de gamle grækere og romere.

Teorien og hensigten var at befri nerver, der af forskellige årsager blev klemt, hvilket man mente var årsag til fysiske, organiske og psykiske lidelser. Denne logiske tankegang er blevet bekræftet af nutidige forskere.

Behandlingen dengang var hovedsagelig knogle- og muskelmobilisering, centreret omkring rygsøjlen.

Gennem de mange behandlinger jeg har foretaget, er min forståelsesramme blevet udvidet til der hvor jeg er i dag, nemlig at der er en nøje sammenhæng mellem den fysiske krop, det psykiske/følelsesmæssige og det biokemiske, med en overbevidsthed, der styrer retningen i vores liv og danner kontakten til det Guddommelige, Spirituelle, og en underbevidsthed der igennem livet, indlærer og gemmer alle indtryk fra interaktionen med omverdenen og som i stor udstrækning styrer vores adfærd, tanker og følelser.

Ud fra den forståelsesramme må sundhed bero på en nøje afstemt balance mellem kroppen, følelserne og biokemien, altså hvordan vi bruger kroppen, hvad vi siger, tænker og føler, samt hvad vi biokemisk udsættes for gennem vores mad og alle de forskellige påvirkninger vi får fra det omgivende miljø.

Behandlingen i dag er stadig knogle- og muskelmobilisering, men hvor jeg undersøger hele skelettet og arbejder med massage, ledfrigørelse, mobilisering og muskelstræk, hele tiden med respekt for musklernes begrænsning, derved virker behandlingen frigørende for indlejrede traumer. Undervejs fortæller jeg om de følelser og traumer, der ”gemmer” sig i musklerne, foreslår ændringer omkring livsførelse, kost, arbejdsstillinger mm. Hvis der under behandlingen viser sig fastlåste følelser og traumer, der medfører en for patienten uhensigtsmæssig adfærd, henviser jeg til organisk krops- og psykoterapeut Lise Jørgensen, der har samme forståelsesramme som jeg, idet vores erfaring viser, det er rigtig godt at arbejde med begge tilgange.

Erfaringen viser at funktionsforstyrrelser i specielt ryggens og kraniets led kan medføre en lang række dysfunktioner, bl.a. luftvejsproblemer, øreproblemer, svimmelhed, hukommelsesbesvær, hormonelle ubalancer, hjerte- og kredsløbsforstyrrelser, psykiske ubalancer og meget andet.

Behandlingen foregår med mine hænder som det vigtigste arbejdsredskab og som hovedregel med patienten fuldt påklædt.

 

 

 

BEHANDLING.


    Foto, Nina Lemvigh-müller

Hvad er sundhed ?

Det etablerede sundhedssystem definerer sundhed som fravær af sygdom  ( i praksis, fravær af symptomer).

Men sundhed er vel mere end det, sundhed handler også om at du har det godt med dig selv, med dine omgivelser, din familie, dit arbejde, at du sover godt om natten og vågner frisk og udhvilet.

Derfor kan det være en overvejelse værd at kontakte mig hvis du gennem en tid har følt dig træt og energiforladt, haft ondt, været ked af det, eller på anden måde ikke synes, du føler dig sund og at du selv har svært ved at gøre noget ved det.

Behandlingen foregår ud fra et holistisk menneskesyn og begynder med en dialog, hvor vi prøver at belyse det aktuelle problem samt årsagen til dets opståen.

Årsagen til fysiske problemer er ofte af strukturel, biokemisk eller psykiske karakter, så vi vil komme ind på bla. kostvaner, medicinbrug, livsstil og andre relevante områder.


    Foto, Nina Lemvigh-müller

Den menneskelige organisme er en vidunderlig indretning, der er i stand til at hele enhver skade og sygdom den udsættes for. 

Dette kræver dog visse forudsætninger, som f.eks. de rette byggematerialer.

Derfor er det vigtigt at finde årsagen, til skaden eller sygdommens opståen, dette kan være vanskeligt og ofte vil det kun være muligt at pejle sig til nogle mulige områder, hvor noget er i ubalance.

I praksis viser det sig dog ofte, at så snart en behandling er påbegyndt, reagerer organismen med fingerpeg om behandlingen går i den rigtige retning.

Så, som hovedregel kan alt behandles, resultatet afhænger af i hvor høj grad behandler og patient er i stand til at samarbejde.